triheksyfenidyl Apteka Internetowa Polska, Ceny na triheksyfenidyl mg